Snabbhet viktigt på Internet, google är med

by Christian Jonsson on december 7, 2009

Snabbhet kanske är slagordet för Internet? Det är väl ändå därför som man använder sig av Internet, snabbhet! Det går snabbare att söka information, varor och tjänster på Internet än genom mer traditionella tillvägagångssätt som kataloger, bibliotek tidningar m.m.

 

Snabbhet i kombitionation med Internet så finns det många olika faktorer och kombinationer. En av dessa är hur snabbt en hemsida laddar. Hur snabbt en hemsida laddar beror på flera faktorer men 2 av de största är hur hemsidan driftas och hur hemsidan är kodad/innehåll. Att ha en hemsida som laddar snabbat är viktigt. De flesta som jobbar väldigt aktivt med Internet där av bland annat programmering sitter ofta med bra linor, dvs en bra och snabb Internetuppkoppling. När man själv sitter med en snabb Internetuppkoppling som webbutvecklare så märker man inte av om en sida laddar lite snabbare eller långsammare. Någon hundradel hit och dit är svår att känna av. Däremot kanske det inte alltid bara rör sig om någon hundradel utan även några hundra procent.

 

Dessa hundratals procent kan resultera i att sidan laddas på 1 sekund istället för 4 sekunder för en användare med sämre uppkoppling. Därav vikten av med en snabb hemsida.

 

Matt Cutts på google säger i en videointervju med Web Pro News att hur snabbt en hemsida laddar kan komma att spela roll beroende på hur de rankas på googles söklista i nästa år. Googles målsättning är att ge sina sökare relavanta och bra träffar. En hemsida som tar oerhört lång tid att ladda ger besökaren en sämre upplevelse och därav mindre relevant.

 

Om google nu väljer att lägga in snabbhet i sin algoritm för hur hemsidor rankas i sökresultatet så tror jag inte att den delen kommer att vara så betydande till en början. Jag tycker att google har varit lite väl konservativa fram till mitten av 2009. Det har varit för svårt för nya hemsidor och nya domäner att indexeras snabbt och ranka bra. Flertalet av de nya hemsidorna som lanseras och bra och relevanta, de förtjänar en bra position på google. Nu iom google caffeine och och sen att google kanske ska börja värdera hur snabbt en hemsida laddas ger google ett nytt utseende, ett utseende till det bättre.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kommentera

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: