Iskörning med bil på isen – Bilkörning på is

by Christian Jonsson on januari 18, 2016

Bilkörning på Stockholm och Sveriges sjöar är väl mer aktuellt nu än det varit på länge. Istjocklekarna är sällan så feta och goda som de är just nu. Vikingarännet iår 2011 gick från Uppsala till Alvik, Stockholm och enligt uppgifter ska isen ha varit över 30 centimeter tjock under hela banan. Sällan har vikingarännet gått med så tjock is hela vägen.

Definitivt is för bilkörning

Själv har jag varit ute och tagit en del mätpunkter på isen i Mälaren för att kunna säkerställa så långt det går att man tryggt kan köra ut med bilen på isen. Jag borrade upp isen på 4-5 olika ställen och istjockleken på dessa ställen var mellan 37-43 centimeter tjock. Absolut inga problem med att köra bil alltså!

Enligt lite undersökningar och research skulle jag säga följande.

Gå på isen = 2 cm is räcker för att kunna gå på den

Moped = 5-6 cm räcker

Lättare personbil = 10 cm (ja, jag vet flera som är ute och kör för fullt på isar som varit neråt 10 cm tjock)

Traktor = 15 cm

Stort passagerarflyg = 40 cm

I teorin räcker dessa istjocklekar för dessa aktiviteter. I praktiken ska det dock vara mycket tjockare för att man ska våga sig ut anser jag. Isen kan variera från ställe till ställe. är det verkligen perfekt kärnis? Och om vi pratar om bilkörning så kan du glömma normen med att kör fort så att du inte går igenom. Desto fortare du kör desto större är vibrationerna vilket innebär att isen måste vara tjockare.

Själv har brukar jag ha en grundregel för mig själv att isen ska vara minst 20 cm på samtliga ställen för att jag ska våga mig ut med bilen. Man vill absolut inte under några omständigheter gå igenom isen med en bil. Om man vet att isen är minst 20 cm på hela området där man kommer att köra och isen är bra. Dvs schyst kärnis och inte en pösig våris skulle jag påstå att man kan röra sig fram säkert med bil på isen.

Just nu när isarna är oerhört bra är det absolut inga problem. Isen är nu så tjock på flera ställen att man i teorin kan landa en 747 på isen.

Isfakta

Isen fryser ca 2,5 mm per dygn och minusgrad. Det innebär att om det är 10 minus ute i 1 dygn fryser alltså isen 25mm (2,5mm*10). Isens bärighet är runt 40 % av sina fulla bärighet där det är sprickor i isen. Där 2 sprickor möts bär isen runt 25 % av full kapacitet.

En is som är 20 cm har inte dubbel bärighet mot vad en is på 10 cm har utan flerfalldigt bättre bärighet!

Och som vanligt ska man passa sig för isen där det är strömt, vass, uddar, broar, bryggor, grund, inlopp, utlopp m.m. Isen är ofta tunnare på dessa ställen.

Stabila isar

Isen på Mälaren har legat under väldigt lång tid och isen la sig mer eller mindre samtidigt över Mälaren vilket gör att kvaliteten inte bör variera allt för mycket. Vi har inte heller haft några större töperioder under denna vinter vilket annars kan leda till väldigt osäkra isar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kommentera

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Previous post:

Next post: